Košík - Kč

Rexona For men Invisible Black + White kazeta

Naše cena 120 Kč

Dostupnost: skladem

Značka: Rexona

Výrobce: Rexona

Kategorie: Cestovní a dárkové sady

+

Antiperspirant Rexona Men Invisible 48 h Anti-Perspirant Deospray poskytuje spolehlivou ochranu proti pocení a nepříjemnému pachu po dobu 48 hodin. Nezanechává bílé stopy na barevném oblečení.

Sprchový gel Rexona men Turbo poskytne příval energie, která vás povzbudí a probudí vaše smysly.

Nádoba je pod tlakem: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechovat. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Další výrobky značky - Rexona