Košík - Kč

Rexona For men Cobalt 2in1 kazeta

Naše cena 120 Kč

Dostupnost: skladem

Značka: Rexona

Výrobce: Rexona

Kategorie: Cestovní a dárkové sady

+

  • Rexona Men Cobalt Dry deodorant 150 ml
  • Rexona Men Cobalt 2in1 Sprchový gel and šampon 250 ml

Nádoba je pod tlakem: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechovat. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Další výrobky značky - Rexona