Košík - Kč

Rituals The Ritual Of Samurai Classic Anti-Perspirant Spray 200ml.

Naše cena 228 Kč

Dostupnost: skladem

Značka: Rituals

Výrobce: Rituals

Kategorie: Tělové deodoranty

+

Vyberte si tu nejlepší zaručenou 24hodinovou ochranu před potem a tělesným pachem - bez ohledu na to, pod jakým tlakem jste.

  • účinně chrání před zápachem, aniž by dráždil pokožku.
  • extrakt z bambusu a cedrového dřeva dodává příjemnou mužnou vůni a zároveň zklidňuje.

Nádoba je pod tlakem: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechovat. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Další výrobky značky - Rituals