Košík - Kč

Denim Original pěna na holení 300ml.

Naše cena 49 Kč 58 Kč

Dostupnost: Není skladem

Značka: Denim

Výrobce: Denim

Kategorie: Holení

Denim Men Pěna na holení Original 300 ml zklidňuje pleť během holení.

Zanechává pleť hydratovanou a svěží.
S jeho pomocí docílíte hladkého a snadného oholení a navíc pleť podrážděnou po holením zklidňují.

 

Nádoba je pod tlakem: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechovat. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Další výrobky značky - Denim