Váš e-shop s exkluzivní kosmetikou

  Obchodní podmínky

  Obecná ustanovení

  Objednávky učiněné přes tento internetový obchod jsou bez výjimek závazné. Kupující tímto stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrad s ním souhlasí.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.Vyplněním registračního formuláře, nebo objednávky dává kupující souhlas s archivováním jeho osobních údajů a údajů o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity výhradně pro interní potřeby internetového obchodu www.ms-cosmetic.cz

  Cena zboží

  Ceny jednotlivého zboží je uvedena pod respektive vedle jeho názvu a popisu. Jako kupní cena je vždy považována částka uvedená u zboží v den potvrzení objednávky. V případě změny kupní ceny bude o tomto kupující neprodleně informován. Pouze s jeho výslovným souhlasem bude objednávka dále zpracovávána. V případě nesouhlasu kupujícího s touto cenou bude objednávka zrušena. Nesdělí – li kupující svůj souhlas s upravenou cenou do 7 pracovních dnů, bude toto považováno za nesouhlas s cenou a objednávka bude zrušena.

  Objednání zboží

  Zboží je možné objednat přes internetový obchod, e-mailem nebo přes telefon. Pro přijetí objednávky musí být vyplněny všechny požadované položky ve formuláři. Rozhodne-li se kupující objednávku změnit, nebo zrušit, musí o tomto prodávajícího neprodleně informovat telefonicky nebo přes e-mail. V případě, že objednávka byla již expedována nebude kupujícímu vyhověno. Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Osoby nezletilé mohou uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o.z. U objednávek mimo území ČR bude objednávka konzultována s kupujícím telefonicky.

  Dodací lhůty

  Zboží které je skladem, bude expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky. Není-li zboží skladem, bude mailem, nebo telefonicky upřesněna doba expedice. V případě dlouhodobé nedostupnosti zboží, může být toto zboží z objednávky vyškrtnuto. Kupující bude o tomto předem informován a bude mu nabídnuto alternativní zboží. Prodávající neručí za jakékoli škody spojené s opožděným doručením. Při platbě převodem z účtu bude zboží expedováno až po připsání celé částky na účet prodávajícího.

  Způsob platby

  • hotově (při osobním převzetí)
  • převodem z účtu
  • dobírkou

  Způsob dopravy:

  • po předchozí domluvě na adrese uvedené v kontaktech
  • na dobírku pomocí České pošty
  • soukromým přepravcem PPL

  Převzetí zásilky

  Kupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav a položky na vystaveném dokladu a v případě nesrovnalostí nás kontaktovat. V opačném případě se má za to, že zásilka byla v pořádku. Kupující se vystavuje riziku, že reklamace tohoto typu nebudou později uznány. Všechny balíky které by mohly být při přepravě poškozeny jsou zasílány se štítkem “křehké”. Proto za případné poškození při přepravě je zodpovědný přepravce a tuto reklamaci je nutno řešit přímo s ním.

  Postup při reklamaci

  V případě výskytu nějaké závady na zakoupeném zboží jej můžete reklamovat, buď osobně (po dohodě), nebo zasláním poštou na jednu z adres uvedenou v kontaktech (nikoli však dobírkou) spolu s kopií námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a průvodním listem s popisem závady. Zboží Vám bude vyměněno do 30ti dnů od doručení a po předchozí domluvě zasláno zpět na naše náklady. V případě nedostupnosti Vámi reklamovaného typu zboží si vyhrazujeme právo jej nahradit zbožím odpovídajících parametrů. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

  Podmínky pro vrácení peněz

  • Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od obdržení.
  • Zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje.
  • K vracenému zboží musí být přiložena kopie námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od smlouvy s vlastnoručním podpisem.
  • Navrácená částka bude pouze ve výši hodnoty vraceného zboží. Dopravné do této částky nebude zahrnuto.
  • Vracenou částku obdržíte dle přání uvedeného ve Vašem vyjádření buď na Váš bankovní účet, nebo poštou.

  ©1992-2018 ms-cosmetic.cz | webdesign eLoading | Školní potřeby